Image

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei

Áldás, békesség! Isten hozta honlapunkon!

A Gyűjteményekről

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei a Dunántúli Református Egyházkerület (püspökség) központi közgyűjteménye, melynek feladata a dunántúli  reformátusság írott és tárgyi emlékeinek összegyűjtése, őrzése, feldolgozása és bemutatása. A Gyűjtemények a régi főiskolai könyvtár, az egyházkerületi levéltár és kollégiumi régiségtár összevonásával 1958-ban jött létre.

Feladatunk, hogy a dunántúli református örökség bemutatásával keresztyén identitásunkat megerősítsük, folytonosságát fenntartsuk. A Gyűjteményekben őrzött kincsek a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség szerves részét képezik. Meggyőződésünk, hogy keresztyén múltunknak ma is érvényes üzenete van, amelyet 21. századi módon szeretnénk közvetíteni látogatóinknak. Intézményeinkben minden érdeklődőt örömmel fogadunk! Soli Deo Gloria.

8500 Pápa,
Március 15. tér 9.

E-mail: info@dretgy.hu
Telefon: (+36) 89 324-240